Årshjul – Drift og økonomi

FRISTBeskrivelse aktivitetLenkeAnsvarlig
2. JanKalle inn til årsmøte som avholdes første torsdag i februarLeder
2. JanDriftstilskudd Trondheim kommune for skolekorps (Søknadsfrist innen 1. mars)Trondheim kommune
driftstilskudd korps Søknad  
Leder
2.JanSøke om fast ukentlig lån av lokaler.
Trondheim kommune
Åpner ca 1. mars.  
Rom: gymsal, musikkrom og dagros.
Kontakt Bodil v/adm skole Vikåsen for å verifisere booking.
bookingbasen. Leder
20. FebOppdatere styret i Brønnøysund register.  
Fjern Andre med rettigheter til virksomheten for avtroppede styremedl. via AltInn
Brønnøysund register
orgnummer: 982898889
Leder
20. FebOppdater aktørdatabasen Trondheim kommune. Fjern gamle styremedlemmer (resten oppdaters via B.reg.AktørdatabasenLeder
10.FebOppdater styret NMF Styreportal StyreportalLeder
16.FebOppdatere/gi tilgang nye styremedelemmer StyrewebStyrewebSekretær
16. FebInkl. styremedelemmer i epostaliasDomeneshopSekretær
1. marsRapportering til Lotteritilsynet  (frist 1. juni)Lotteritilsynets rapporteingsskjema
i ALTINN
Økonomi
1. marsSøknad Nasjonalt instrumentfond via Styreportal. (Søknadsfrist innen 1.april)StyreportalMaterialforvalter
1.marsTrønderkraft sponsormidler via webside (mulig å søke hvert kvartal)Trønderkraft sponsormidler
1. marsSMN 1 Samfunnsstøtte til lag og foreningerSMN samfunnsstøtte
1.marsOppfordre medlemmer til deltakelse NMF sommerkurs
Korpset dekker 50% av kontigent for medlemmer som delt
Medlemmer søker individuelt. Frist påmelding 1. mai
1. juniInnhent evaluering av «Blås i SFO» prosjekt fra begge skoler. Ønsker det videreføring?Se instruks Styreweb
(Felles, Korps i SFO,
README )
Leder
1.juniTrønderkraft sponsormidler via webside (mulig å søke hvert kvartal)Trønderkraft sponsormidler
1.juniSette dato for overnattings seminar høst og vår semester med dirigenterArr/Leder
1.juniReservere Viksen skole for seminar helger. EngangsøknaderTrondheim kommune bookingbasenArr.
1.juniLegge inn søknad hos Brannvesen for hvert overnattings seminar (minimum 3 uker før seminar) Skjema brannvesen
Planskisse som legges som
vedlegg til skjema (Styreweb)

Viktig: Les instruks på Styreweb
(Felles, Overnatting, README)
Arr.
15.juniSøke momskompenasjon  (frist 15. august)NMF StyreportalØkonomi
20.juniTrondheim Kommune instrumentfond  Se NMF Trøndelags siderMaterial
20. augFølge opp FAU på 17. mai avtale og fordeling av overskuddAvtale FAU Vikåsen: 50/50. Gyldig til 2027  
Avtale FAU Solbakken: 60/40 (60 til skolekorps).
Økonomi
1. SepOppdatere medlemsregister Styreportal
Styreweb
Sekretær
1.SeptTrønderkraft sponsormidlervia webside (mulig å søke hvert kvartal)
15. aug Fornye årlig MaxBingo AvtaleSignere avtale for støtte hos MaxBingo, Sirkus
Neste signering høst 2023
Leder
20. augForberedelse seminarhelg. Brannalarm (minimum 1 uke før seminar)Viktig: Les instruks på Styreweb
(Felles, Overnatting, README)
Arr.
15.septPåmelding Trøndersk Mesterskap (søknadsfrist innen 1. okober)StyreportalLeder
15. septRanheim Nærmiljøstiftelse
Ranheimspatrioten
Velforeninger i lokalsamfunnet
Sponsormidler fra nærbutikker, bedrifter
15.septSMN 1 Samfunnsstøtte til lag og foreningerSMN samfunnsstøtte
15.novRapportering Nasjonalt instrumentfond (frist 1. des)StyreportalMaterial
15.novRapportering Trondheim kommune instrumentfond (frist 1. des)Rapportering sendes til
trondelag@musikkorps.no
Material
15. novÅrsrapport til NMF (frist 1. des)StyreportalLeder
15.nov Søknad tilskudd til Korps i SFO prosjekt for vår semesterTrondheim kommune
tilskudd barn og unge
Leder