Styrets årshjul

Dato Beskrivelse Sted
28.02.19 Konstituering nytt styre Vikåsen skole
08.04.19 Styremøte – korpstur Reppevegen 61B
27.05.19  Styremøte – rektruttering Reppevegen 61B
19.08.19 Styremøte – oppstart Osvegen 186
23.09.19 Styremøte -seminar, uniform –utgikk
04.11.19 Styremøte – vedtekter Hos Kenneth
06.01.20 Styremøte – årsmøte Hos Marita
13.02.2020 Årsmøte Vikåsen skole