Ledere av skolekorpset

Ledere gjennom tidene:

 • Marita Midthaug (feb 2022→ )
 • Lene Hejna Pedersen (feb 2020 → feb 2022)
 • Marita Midthaug (feb 2016 → 2020)
 • Tone Hassel Kringstad (feb 2012 → feb 2016)
 • Sigbjørn Svenes (feb 11→ feb. 2012 )
 • Veronica Johansen (feb 10 → feb 11)
 • Sigbjørn Svenes (april 09 → feb10)
 • Trude Kristiansen (31.jan 08 → april 09)
 • Egil Postmyr (1.feb-07 →31.jan-08)
 • Trude Kristiansen (2004→ 2007 1.feb-07)
 • Per Øyvind Malm (29.jan. 2004 → 14. sept. 2004)
 • Ellen Skjølsvold (2002→ 2004 til 29.jan.)
 • Egil Postmyr (fra sommer 2000 → 2002)
 • Kari Merethe Andersen (1999 til juni 2000)
 • Øivind Arntsen (1997→1999)
 • Helga Mjøen Berg/Øivind Arntsen (1996→1997)
 • Ole Johan Gunnersen (1992 →1996)
 • Elin Johansen
 • Hans Haugen
 • Magnhild Kråkmo
 • Ole Johan Gunnersen
 • Erik Bøgh (1975 → 1979?)
 • Solveig Bøgh (1974 → 1975)
 • Gerd Søvik (1973 → 1974)
 • Edel Lein (1971 → 1973)
 • Tor Andreassen (1967 → 1971)
 • Johan B. Dalsegg (1962 → 1967)
 • Bernhard Simonsen (1959 → 1962)