pocket kornett

Pocket kornett – er det aller minste instrumentet. Rekrutt gruppa (1-2. klasse) spiller på denne.