tuba

Tuba – det største blåseinstrumentet, passer også best når man har begynt å vokse og er på slutten av barneskolen og i ungdomsskolen.