Hvilke oppgaver har du som tillitsvalgt

Hvem har fått oppgaven med å drive korpset?

Korpset vedtekter sier hvordan man skal styre aktivitetene som foregår i korpset. Vedtektene beskriver hvilke roller som styret har og hvilke oppgaver og ansvar styret har. Det er styret som har fått oppgaven å bestemme hvordan man skal drive korpset.

Likevel er de aller viktigste  personene i korpset de som er  medlemmer.

Alle som spiller eller driller i korpset er medlemmer.  Og i ethvert demokrati, så skal innspill og forslag fra medlemmene vurderes og tas med når styret bestemmer hva korpset skal gjøre. Fordi det er vanskelig å «høre» hva hvert enkelt medlem ønsker, så er det bestemt i vedtektene at korpset skal ha to tillitsvalgte som kan representere alle medlemmene.

Hva skal du som tillitsvalgt gjøre?

Medlemsmøter

Tillitsvalgte har i oppgave å planlegge medlemsmøte. Her kan alle saker som medlemmene foreslås, diskuteres og stemmes over.

Når noen av medlemmene har et forslag om f.eks hvor man kan dra på korpstur, så kan de si det til deg som tillitsvalgt. Du samler inn alle forslag, og på et medlemsmøte kan dere stemme over hvilket forslag som er best. Dette forslaget kan dere gi beskjed om til styret. Styret må ta imot dette forslaget, og vurdere det på lik linje med andre forslag som f.eks foreldre har kommet med.

Være bindeledd mellom medlemmer og styret

Den viktigste funksjonen for en tillitsvalgt er at du er den personen som hører og samler inn forslag  som medlemmene synes er viktig, og sørger for at styret får vite om det. Du skal også forklare styret hvorfor medlemmene synes det er viktig. Dette vil bidra til at styret tar bedre beslutninger som gjør det endra bedre å være med i korpset.

Styremøter

Som tillitsvalgt så har du rett til å bli med på styrets planlagte møter. På disse møtene bestemmer styret hva korpset skal gjøre fremover. Som tillitsvalgt kan du komme med forslag til styret, men du har ikke stemmerett på styremøtet. Som tillitsvalgt så har du rett til å få referat fra styremøtene, slik at du ser hva som ble bestemt.