Årshjul – Arrangement

Dato

Beskrivelse

Lenke

Ansvarlig

1. februar Tilbakemelding til 17.mai komite Trondheim kommune 17.mai kommite Skolekorps i byen skal få epost om spilleoppdrag for 17. mai tidlig på året.  Leder
20. feb. Fordele korpsvert vår og høst semester svsk.no  Nestleder
1.september Sjekke uniformer, bestille nytt LeverandørFigura Profil Material
1.februar Sjekke beholdning sølvstjerner Leverandør på nett evt. Blåsmo Musikk Material
1.mars Søke om leie av skole til seminarhelg
 1.  Avtal med adm.konsulent Vikåsen skole
 2. send engangs søknadskjema via Bookingbase 
Arrangement
1.des Melde inn til Brannvesen overnatting seminarhelg januar

(minimum 14 dager før)

Må også gis beskjed til skolens driftsoperatør om å skru av alarm…Minst en uke før.

Skjema

Vedlegg til søknad finner du på Styreweb under Overnattingsseminar

Arrangement
1.april (åpnes 1. mars) Fast leie av musikkrom, gymsal og Dagros gjennom neste skoleår Trondheim kommune bookingbase koordiner med adm.konsulent Vikåsen Arrangement
15. januar Bestille buss for 17.mai og Korpstur Innhente tilbud fra ett par buss selskap Tur
15. mars Bestille 21.lodd til 17. mai arrangement

Skaffe gevinster 21. lodd

 Material
30. mars Innhente tilbud overnatting korpstur  Tur
5. april Koordinere 17. mai frokost arr. med Solbakken Skole Ta kontakt med rektor Solbakken ang. frokost arrangement  Arragnement
5. april Kontakte FAU Solbakken og Vikåsen ang. 17.arrangement Avtale starttidspunkt tog Fortunalia (start senest 15:00) og Vikåsen (start 15:45)  Arrangement
15. april Innhente tilbud aktiviteter for korpstur  Tur-kommite (ansv. arrangement)
 1 mnd før seminarhelg Dugnadsliste for seminarhelg Matlaging og nattevakt (2 per vakt) Arrangement
Seminarhelg Handle mat til seminarhelg Bruk Bunnpris Vikåsen Arrangement
Uka før seminarhelg Be om fruktkorg til utlodding seminarhelg Spør Bunnpris Vikåsen, Rema Ranheim ++ Arrangment
 30. april Epost til korps om 17.mai arrangement
 • Frokostarrangement på Solbakken skole skolen (påsmurte rundstykker, kaffe)
 • Barnetog i sentrum
 • Barnetog Fortunalia-Solbakken (15:00)
 • Barnetog Vikåsen-Markaplassen (15:45)
 • 21 lodd salgsdugnad på Vikåsen skole på arrangement
 Arrangement
 17. mai  Frokostarrangement
 • Ta med: Fat, kopper, bestikk, saft, saftmugger servietter, søppelposer
 • Inngangsbilett enkel/famile
Arrangement,

Økonomi

 xx juni  Korpstur
 • Planlegge/ handle mat for tur
 Tur
 xx juni  Korpstur Pakke nødvendig utstyr fra korpsrom – fane, slagverk, kopper/fat, førstehjelpsutstyr++  Styret
 x-y sep helst før høstferie  Høstseminar
 •  Med overnatting og foreldremøte
 Arrangement
 1. lørdag i advent  Arrangere julegrantenning Vikåsen Reppe
 •  Koordiner med Reppe sportsklubb – julegran /gløgg
 Arrangement
 1. søndag i advent  Arrangere Julegrantenning og Nissemarsj,  og konsert Solbakken
 •  Koordiner med rektor/adm.konsulent Solbakken skole (adg.kort, meldebok invitasjon til elever, plakat++)
 • Koordiner med Jonsvannet IL om Nissemarsj.
 • Kaffe/kake/loddsalg arrangement med inngangsbillett.
 • Fruktkurv til utlodding
 Arrangement