Årshjul – Rekruttering

DatoBeskrivelseLenkeAnsvarlige
1. febKontakt skoler – deltakelse på vårens foreldremøter
Blås i SFO konsert, flyers info om rektrutteringskveld++
aprilGjennomføring skolekonserter dagtid
aprilRekrutterings kvelder, info epost til foreldre i etterkant
maiUtdeling av instrument, foreldremøte nye aspiranter
1. augustVelkommen epost nye aspiranter
novemberSFO foreldrekaffe Vikåsen – dele ut flyers til publikum?