Styreverv - ansvarsområder

Her er en oversikt ansvarområder for de ulike styrevervene. Detaljert oversikt for datofrister og lenker til ulike websider ligger under årshjul for drift og økonomi, årsjul for arrangement, årshjul for rekruttering.

Leder

 • Planlegge styremøter og årsmøte
 • Planlegging av neste sesongs årshjul sammen med dirigenter
 • Invitere til planleggingsmøter med begge skoler hver høst
 • Kalle inn til foreldremøte høst semester
 • Søknad om driftsstøtte Trondheim kommune
 • Søknad til instrumentfond nasjonalt og Trondheim kommune (NMF Trøndelag)
 • Rapportering instrumentfond nasjonalt og Trondhein kommune (NMF Trøndelag).
 • Medlemsregistrering og årsrapportering til NMF
 • Påmelding av medlemmer til Sommerkurs
 • Påmelding av korps til Trønders Mesterskap og andre konkurranser
 • Samarbeid med andre korps gjennom korpsforum ChaRoSo
 • Arbeidsgiveransvar for dirigenter og øvrige instruktører
 • Samarbeidsavtaler med FAU på begge skoler om 17. mai arr. og fordeling av overskudd.
 • Signere MaxBingo avtale – (neste forfall 1. sept. 2021)

Nestleder / Sekretær

 • Møtereferent styremøter
 • Web – driftansvarlig for domene (www.svsk.no), styreweb og FB grupper.
 • Oppdatere medlemsregister i styreweb (kontinuerlig /ved endring)
 • Oppdatere medlemmstilgang på FB lukket gruppe.
 • Korpsvakt ansvarlig – fordele korpsvakter på foreldre, sende ut informasjon.
 • Oppdatere websider med informasjon (aktivitesplan, events++)
 • Sørge for publisering og oppbevarling av informasjon er i hht. GDPR regelverk

Økonomi

 • Betaling av regninger
 • Fakturering av medlemskontigent
 • Føre regnskap i Styreweb
 • Søke om momsfritak
 • Momsrapportering
 • Utbetaling av lønn dirigenter og instruktører
 • Søknader om økonomisk støtte fra diverse fond og firma
 • Loddbøker til våre arrangement

Material

 • Ansvarlig for orden på korpsrom
 • Registrere status for instrumenter i styreweb
 • Sørge for service på instrumenter
 • Registrere status på uniformer i styreweb
 • Samle inn uniformer til rens ved behov
 • Kartlegge behov for nye instrumenter (for søknad instrumentfond)
 • Koordinere slagverksgruppe i forbindelse utstyr til eksterne arrangement
 • Innkjøp av 21. lodd til 17. mai arr. på Vikåsen

Arrangement

 • Praktiske rundt seminarhelger (booke skole, påmelding, dugnadsliste mat/ nattevakt, beredskapsplan, innkjøp, )
 • Informasjon ang. 17.mai arr. (epost, fb og websider)
 • Innkjøp av forbruks varer til arrangement (plastglass, tallerkener, kaffe, etc. ++)
 • Be om fruktkurv til utloddning ved skolekorpsets arrangement (overnattingseminar, julegran tenning Solbakken, stjernedryss konsert)
 • Koordinere innsamling av 21.lodd gevinster i korpset
 • Delta eller utpeke en anne forelder som korpsets representant i 17. mai kommite på Vikåsen skole (samarbeid med FAU)
 • Følge opp turkomite at de kommer igang med arbeid (booking av buss 17. mai og korpstur, destinasjon ++)