Øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

Øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

Øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

Kulturkveld Solbakken skole

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

Hovedkorpset skal spille på Solbakken skoles kulturkveld.Oppmøtetidspunkt: 17:30Sted: Solbakken skole Rekrutter og Aspiranter har felles juleavslutning på Vikåsen skole sammen med Kjersti Oppmøte kl.17:30

Øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

Øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

Seminarhelg

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

Vi har seminarhelg med overnatting på Vikåsen skole På søndag blir det konsert kl. 14:00. Hver familie tar med seg en kake, en kanne kaffe og en gevinst for utlodding (ca. 100 kr)

Øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

Øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

Øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

Øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

Øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

Øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

Øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

Øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

NB. Kun korpsøvelse for ungdomsgruppa da junior medlemmer (barneskole elever) har spilt skolekonserter på dagtid. Drill og Rekrutt har øvelse som vanlig.

Øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

Skolekorpset inviterer til åpen øvelse for de som ønsker å starte i korpset.

Marsj øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

I forkant av øvelse, må hovedkorps medlemmer sjekke at de har marsjhefte og og noteklype til instrumentet. Mulig at vi prøver oss utendørs i økt 2 etter pausen. Ta med klær i forhold til...

Marsj øvelse

I forkant av øvelse, må hovedkorps medlemmer sjekke at de har marsjhefte og og noteklype til instrumentet. Mulig at vi prøver oss utendørs i økt 2 etter pausen. Ta med klær i forhold til...

Marsj øvelse – Solbakken skole

Solbakken skole Vikelvvegen 151,Jonsvatnet,Norge

NB: Korpsøvelse for hovedkorps er på ONSDAG, og på SOLBAKKEN skole. Korpsøvelse for rekrutt og aspiranter er avlyst denne uken. I forkant av øvelse, må hovedkorps medlemmer sjekke at de har marsjhefte og og...

Marsj øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

I forkant av øvelse, må hovedkorps medlemmer sjekke at de har marsjhefte og og noteklype til instrumentet. Ta med klær i forhold til vær (lue, fingervotter, varm jakke, varme sko)

Øvelse og nye medlemmer

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

Det blir også utdeling av instrumenter til nye medlemmer som skal starte til høsten.

Øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge

Øvelse

Vikåsen Skole Vikåsen 16,Ranheim,Norge