Smittevern under øvelser

Alle øvelser gjennomføres ute i skolegården.
Det blir ingen pauser så ta med egen drikkeflaske!

Viktige premisser:
1. Syke personer skal ikke delta på øvelsen
2. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
3. Ikke rør andres utstyr eller instrumenter
4. Husk god håndhygiene og oppsamling av kondens
5. Delt utstyr må desinfiseres før og etter bruk

Det er viktig at man kommer i tide, men helst ikke for tidlig slik at det blir mange samlet i påvente av øvelsen. Pakk opp instrumenter og utstyr i bilen. Øvelsen gjennomføres stående. Ha med notestativ eller noteklype.

Slagverkgruppen vil få tildelt utstyr som de har med seg hjem. Drilltroppen får med seg dusker de får med seg hjem. Det er viktig at utstyr som lånes med hjem passes godt på. Grunnet smittevernhensyn skal utstyret kun brukes av korpsmedlemmet og ingen andre.

Øvelsen gjennomføres med tilmålt avstand og markerte plasser, det er viktig at inndelingen respekteres.

Plan for øvelse:
17.30 – 18.15: Aspiranter
18.00 – 19.00: Hovedkorps
Oppmøte i skolegården på baksiden av Vikåsen skole. Et overlapp på 15 minutter for å øve på noen fellesnummer.

Drill gruppe 1: 17.30 – 18.00
Drill gruppe 2: 18.00 – 18.30
Drill gruppe 3: 18.30 – 19.00
Oppmøte ved inngangen nede foran Vikåsen skole. Det er ikke nødvendig med drillstav.