kornett

Kornett er litt større enn pocket kornett. Brukes i aspirant og hovedkorps.