Niern

Nier´n

Historien om Nier´n startet helt tilbake i 1971, da korpsets økonomi var et tungt kapittel. Siden oppstarten i 1959 hadde skolekorpset pådratt seg en stor gjeld hos musikkforretningen Ranum som den gang velvillig lot korpset investere i instrumenter på krita. Gjennom hele sekstitallet slet korpset med å samle inn nok penger for å dekke gjelden, og den lå der som et bakteppe for ethvert styre. Tilslutt måtte det gjøres ett større forsøk på å slette gjelden en gang for alle, og styret besluttet å lodde ut en båt. Det ble kjøpt inn en båt til verdi for ca. 7000 kroner og godkjenning fra politiet til å gjennomføre loddsalg opp til 28 000 kroner ble innhentet. I årsberetningen fra 1971 står det følgende
 «…idag kan det  berettes om et gjeldfritt korps, skyldes dette den store innsats som ble gjort i forbindelse med loddsalget av seilbåten….Her må nevnes den innsats den såkalte ‘sekstetten’ gjorde ved å stille seg velvillig til å være med å spille på forskjellige steder hvor loddsalget foregikk. Salget av lodder var merkbart lettere ved dens nærvær. Dette var forøvrig starten for den nevnte ‘sekstett’»
Sekstetten vokste raskt og ble tilslutt Nier’n som påtok seg mange spilleoppdrag på forskjellige arrangement og tilstelninger rundt omkring i Trondheim til langt utpå 70 tallet. På 60 års jubileet  spilte åtte av de opprinnelige medlemmene fra Nier’n.

Medlemmer Nier´n

  • Reidun Sivertsen Kvinge, trompet
  • Tove Bygberg Johansen, trompet, kornett
  • John Åge Byberg, tuba
  • Kjellrun Kristiansen, althorn
  • Elin Kvernstad Johansen, baryton
  • Kjersti Elise Valstad, slagverk
  • Harry Pinslund, slagverk
  • Alf Byberg, eufonium, trombone
  • Geir Johansen, slagverk