Solbakken og Vikåsen Skolekorps Blog

17. mai 0

17. mai

Barnetoget i Trondheim Sentrum Skolekorpset spiller i barnetoget i Trondheim sentrum. Aspiranter og rekrutter marsjerer sammen med hovedkorpset som spiller.Oppmøte: Kl.10:14Sted: Kongsgårdsplassen (Ved Nidarosdomen)Transport: Alle må sørge for egen transport. Et alternativ for medlemmer...

Marsj øvelse 0

Marsj øvelse

I forkant av øvelse, må hovedkorps medlemmer sjekke at de har marsjhefte og og noteklype til instrumentet. Ta med klær i forhold til vær (lue, fingervotter, varm jakke, varme sko)

Marsj øvelse – Solbakken skole 0

Marsj øvelse – Solbakken skole

NB: Korpsøvelse for hovedkorps er på ONSDAG, og på SOLBAKKEN skole. Korpsøvelse for rekrutt og aspiranter er avlyst denne uken. I forkant av øvelse, må hovedkorps medlemmer sjekke at de har marsjhefte og og...

Marsj øvelse 0

Marsj øvelse

I forkant av øvelse, må hovedkorps medlemmer sjekke at de har marsjhefte og og noteklype til instrumentet. Mulig at vi prøver oss utendørs i økt 2 etter pausen. Ta med klær i forhold til...

Marsj øvelse 0

Marsj øvelse

I forkant av øvelse, må hovedkorps medlemmer sjekke at de har marsjhefte og og noteklype til instrumentet. Mulig at vi prøver oss utendørs i økt 2 etter pausen. Ta med klær i forhold til...

Øvelse 0

Øvelse

Skolekorpset inviterer til åpen øvelse for de som ønsker å starte i korpset.

Øvelse 0

Øvelse

NB. Kun korpsøvelse for ungdomsgruppa da junior medlemmer (barneskole elever) har spilt skolekonserter på dagtid. Drill og Rekrutt har øvelse som vanlig.

Skolekonserter 0

Skolekonserter

Skolekorpsets juniormedlemmer (medlemmer på barneskolen) vil spille skolekonserter på Vikåsen skole. Oppmøte 08:15 Vi spiller i gymsal for hele småtrinnet.