Smittevernplan

Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i veilederen Smittevern for musikkøvelser. Veilederen er utarbeidet av NMF, vurdert og godkjent av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

  1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
  2. God hygiene
  3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
  4. Vær aktsom ved sambruk av instrumenter og utstyr
  5. Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Forberedelse før øvelser:
Det er ingen felles rigging av utstyr. En foreldregruppe som er bestemt på forhånd kommer kl.17.15. De setter ut utstyr etter vedlagt plan og utfører spritvask av stoler og utstyr. Dette gjelder både musikkrom og Dagros. I gymsal markeres plassering av drilltropp med tape på gulvet.

Pause:
Ingen servering av mat og drikke. Oppfordrer til å ta med egen vannflaske og egen frukt. Unngå samling på ett sted, tilstreb 1 meter avstand.

Avslutning:
Samme foreldregruppe som rigget opp kommer for å rigge ned kl.19.20. Spritvask av stoler og utstyr. Fjerne tape i gymsal.

Annet:
Drilltroppen øver ute dersom været tillater det.
Alle må kjøpe egen drillstav.
Alle med blåseinstrument må ha med egen klut for å samle opp kondens, det gjelder både aspiranter og medlemmer av hovedkorpset.

Ark med informasjon om plassering av stoler og utstyr er på korpsrommet. Der er også spritvask og annet utstyr. Smittevernansvarlig den dagen fører liste over alle som er på øvelse og alle foreldre/voksne som er innom. Listene blir oppbevart i 14 dager før de kastes.

Smittevernplan er utarbeidet av smittevernansvarlig for Solbakken og Vikåsen skolekorps, Lene Hejna Pedersen. Planen er godkjent av styret.
Kontaktinfo ved spørsmål: ​leder@svsk.no